BigBest
BigBest - NIP: 9121782609
ul. Szymanowskiego 5 lok. 7
55-200 Oława woj. dolnośląskie
tel: 602 754 549
email: biuro@bigbest.pl

Szybka Dostawa. Sprawdź.

Gwarancja i Serwis

Wszelkie zgłoszenie reklamacyjne proszę zgłaszać pod adresem mailowym: biuro@bigbest.pl

Reklamacje są realizowane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.

Reklamacje proszę zgłaszać mailowo wraz ze skanowanym dokumentem zakupu oraz opisem

wady (zdjęcia). Odsyłając do nas towar proszę sporządzić uzasadnienie zwrotu i umieścić je w przesyłce.

Nieopisane zwroty opóźnią realizację reklamacji lub nawet ją uniemożliwią.  Proszę nie odsyłać do nas

towaru za pobraniem.

 

Po otrzymaniu reklamowanego towaru, w ciągu 14 dni ustosunkujemy się do zgłoszonych roszczeń.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży widniejącej na dowodzie zakupu. Ujawnione w

okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będą

bezpłatnie usunięte w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Reklamujący zobowiązany

jest dostarczyć towar do siedziby sprzedawcy. Koszt dostarczenia sprzętu oraz wynikające z niego

ryzyko ponosi nabywca. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do firmy w

okresie gwarancji wraz z dowodem zakupu.

 

Gwarancja nie obejmuje: -uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, -uszkodzeń

wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji.-uszkodzeń powstałych na skutek

nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji

 

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku utraty dowodu zakupu oraz w przypadku

wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy. We

wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego."

 

Aby zareklamować produkt, należy najpierw wysłać zgłoszenie reklamacyjne na e-maila biuro@bigbest.pl

Towar powinien być zapakowany tak, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia. Wewnątrz

przesyłki powinien się znajdować opis usterki i dowód zakupu.